• Đội ngũ giáo viên

  Giáo viên IELTS hàng đầu: Thầy Tú Phạm, Cô Hằng Mun, Chuyên gia Ben Eicchorn, Chuyên gia Paul Varrah

 • Bảng vàng thành tích

  Hơn 150 học viên thi đạt 7.0 overall IELTS trở lên 2015-2018

 • Lộ trình riêng cho bạn

  Bạn được lên lộ trình học và xếp lớp theo chương trình học linh hoạt, hiệu quả cao nhất cho từng cá nhân

 • Tối đa hóa thực hành

  Tối thiểu 12 bài chữa Speaking, Writing và 12 bài Mock Tests trong quá trình học

 • Thầy Tú Phạm
  CHỦ NHIỆM IPP - 8.5 IELTS

  Thạc sỹ Thương mại Quốc tế & Quản trị

 • Cô Trương Thị Thu Trang
  Giáo viên tại IPP

 • Cô Đặng Anh Thư
  Giáo viên tại IPP

 • Cô Phương Anh Lizzie
  Giáo viên tại IPP

 • Cô Minh Nguyễn
  Chủ Nhiệm IPP IELTS Sài Gòn

 • Thầy Hân Ngô
  Giảng Viên IPP Sài Gòn

 • Cô Quỳnh Phạm
  Giảng Viên IPP Sài Gòn

 • Thầy Tuấn Thiều
  Giảng viên tại IPP IELTS

 • Cô Trúc Huỳnh
  Giảng Viên IPP Sài Gòn

Study level banner artboard

Tháng 10

IELTS Aim 7 Speaking - Writing

Nâng 1.0 điểm Nói và Viết để đạt trình độ IELTS 7.0 trở lên

Giảng viên: Thầy Tú Phạm, Cô Phương Anh Lizzie

IPP Phạm Tuấn Tài: 33 Phạm Tuấn Tài, IPP Lê Văn Lương: Tầng 3, Tháp T1, Times Tower Lê Văn Lương

SW17C LVL: Chiều Thứ 7 -CN từ 2h-5h tại Lê Văn Lương
SW26T LVL: Tối Thứ 2 - Thứ 6 từ 6-9h tại Lê Văn Lương
SW35T LVL: Tối Thứ 3 - Thứ 5 từ 6-9h tại Lê Văn Lương
SW17S PTT: Sáng Thứ 7 - Chủ Nhật từ 9-12h tại Phạm Tuấn Tài
SW35C PTT: Chiều Thứ 3 - Thứ 5 từ 2h-5h tại Phạm Tuấn Tài
SW35T PTT: Tối Thứ 3 - Thứ 5 từ 6h-9h tại Phạm Tuấn Tài

Liên tục khai giảng

Vui lòng liên hệ

IELTS Aim 8 @ Lê Văn Lương

Đạt 8.0 Overall

Giảng viên: Thầy Paul Varrah

IPP Lê Văn Lương: Tầng 3, Tháp T1, Times Tower Lê Văn Lương

E46T LVL: Tối thứ 4 - thứ 6 hàng tuần từ 6-9h tại Lê Văn Lương

Liên tục khai giảng

Vui lòng liên hệ

Để lại thông tin để được hỗ trợ ngay

X

IPP sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất qua Facebook

Bạn muốn đặt câu hỏi cho IPP?