Tài liệu luyện thi IELTS

09:57 | 24/06/2019

[SAMPLE WRITING] 12 BÀI WRITING TASK 02 KÈM BÀI MẪU BAND 8.0+ CẦN PHẢI HỌC TRƯỚC KHI THI

IELTS Writing Task 02 có 6 dạng chính, mỗi dạng có cách viết riêng và diễn đạt riêng mà các bạn cần nắm rõ trước khi thi. IPP tổng hợp 12 Writing Task 02 topics chia đều 6 dạng bài quan trọng. Sử dụng tài liệu này, bạn sẽ dễ dàng nắm cách triển khai ý tưởng và viết câu thông qua:

- Dàn bài chi tiết cho mỗi đề.

- Bài mẫu Band 8.0 - 9.0 IPP viết đã được examiner sửa và chấm.

- Từ vựng hay được lọc ra mỗi cuối bài cho dễ học.

Các bạn download tài liệu trong link này nhé.


 

Form đăng ký khóa học

Thong ke