4 cấu trúc ngữ pháp dùng cho IELTS Band 6.0 - IELTS là chuyện nhỏ

Video

4 cấu trúc ngữ pháp dùng cho IELTS Band 6.0 - IELTS là chuyện nhỏ

ĐỂ "TU" LÊN IELTS 6.0, HỌC CẤU TRÚC NGỮ PHÁP GÌ CHO CHUẨN?

Ở trình độ tương đương 4.0, 5.0 IELTS, các bạn không thực sự cần thiết phải tiếp thu những kiến thức quá "đao to búa lớn" đâu. Với 4 cấu trúc ngữ pháp đơn giản được thầy Tú Phạm khuyên trong video dưới đây, bạn hoàn toàn có thể ung dung đạt 6.0 IELTS rồi.

Thong ke