4 cấu trúc ngữ pháp dùng cho IELTS Band 6.0 - IELTS là chuyện nhỏ

Video

4 cấu trúc ngữ pháp dùng cho IELTS Band 6.0 - IELTS là chuyện nhỏ

Ở trình độ tương đương 4.0, 5.0 IELTS, các bạn không thực sự cần thiết phải tiếp thu những kiến thức quá "đao to búa lớn" đâu. Chỉ với 4 cấu trúc ngữ pháp đơn giản được thầy Tú Phạm khuyên dùng trong video dưới đây, bạn có thể ung dung đạt 6.0 IELTS rồi.

 

Thong ke