4 cấu trúc ngữ pháp dùng cho IELTS Band 6.0 - IELTS là chuyện nhỏ

Video

4 cấu trúc ngữ pháp dùng cho IELTS Band 6.0 - IELTS là chuyện nhỏ

Ở trình độ tương đương 4.0, 5.0 IELTS, các bạn không thực sự cần thiết phải tiếp thu những kiến thức quá "đao to búa lớn" để tăng band điểm đâu. Chỉ với 4 cấu trúc ngữ pháp đơn giản được Thầy Tú Phạm khuyên dùng trong video dưới đây, các bạn có thể ung dung đạt 6.0 IELTS rồi.

Thong ke