Chuyển tới nội dung

Bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 (tháng 5-8/2023) cập nhật đầy đủ nhất (kèm câu trả lời mẫu)

Bạn đang chuẩn bị đăng ký thi IELTS trong mùa hè 2023 này? Bạn muốn có một sự chuẩn bị tốt nhất cho phần thi Speaking – phần thi khiến nhiều “sĩ tử” lo lắng bởi không chỉ gây áp lực lớn về mặt thời gian, các câu hỏi còn bao trùm nhiều chủ đề khác nhau? 

Đừng lo lắng, IPP đã tổng hợp và cập nhật đầy đủ bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 năm 2023 (từ tháng 5 đến tháng 8), giúp bạn có thể luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Bộ đề dự đoán IELTS Speaking dự đoán quý 2 bao gồm những đề tài từ quen thuộc đến mới mẻ hơn nhưng cũng không kém phần gần gũi với cuộc sống của bạn. Cùng IPP xem và luyện tập ngay bạn nhé!

Bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 năm 2023

1. BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING DỰ ĐOÁN QUÝ 2 năm 2023: PART 1 (Kèm câu trả lời mẫu)

So với bộ đề Speaking dự đoán quý 1 năm 2023, các chủ đề và câu hỏi thuộc part 1 trong bộ đề dự đoán quý 2 không có quá nhiều sự khác biệt. Cụ thể, bạn có thể bắt gặp các chủ đề ở quý 1 được lặp lại, kèm theo đó là một số chủ đề mới cũng được bổ sung trong bộ đề quý 2 này. Dưới đây là các chủ đề và câu hỏi part 1 trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 năm 2023 mà bạn có thể tham khảo:

 

Teachers

1.Do you want to be a teacher in the future?

2.Do you remember one of your teachers?

3.Do you have a favorite teacher?

4.Do you think teachers are different now than the past?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Teacher

 

Wild animals

1.Are there wild animals in your country?

2.Have you ever been to a zoo or a safari park?

3.What is the animal you would like to see in the wild?

4.Are there TV programs about wild animals in your country?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Wild animals

 

Bags

1.Do you usually carry a bag?

2.What kinds of bags do you like to carry?

3.Do you change your bags often?

4.When you were young, did you have a school bag?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Bags

 

Day off

1.When was the last time you had a few days off?

2.What do you usually do when you have days off?

3.Do you usually spend your days off with your parents or with your friends?

4.What would you like to do if you had a day off tomorrow?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Day off

 

Rain

1.Do you like rainy days?

2.Does it rain much in your city?

3.Would you like to live in a place that is dry or wet?

4.Do you enjoy going out in the rain?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Rain

 

Favorite day

1.Which day is your favorite day?

2.Which day is your least favorite day?

3.What’s your busiest day of the week?

4.How do you usually spend your time?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Favorite days

 

Friends

1.How important are friends to you?

2.Do you often go out with your friends?

3.Where do you often meet each other?

4.What do you usually do with your friends?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Friends

 

Fixing things

1.Can you fix things?

2.Did anybody teach you to fix things when you were a child?

3.Do you think it is necessary for people to learn to fix things?

4.What do you do when a thing is broken and cannot be fixed?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Fixing things

 

Concentration

1.Did you stay focused in class when you were a child?

2.Are you a focused person?

3.How do you stay focused?

4.Is it easy to stay focused in a noisy environment?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Concentration

 

lce cream

1.Do you like ice cream?

2.Did you eat ice cream when you were a child?

3.Are there shops selling ice cream near the place where you live?

4.Can you make ice cream yourself?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Ice cream

 

Language

1.What languages can you speak?

2.What languages would you like to learn in the future?

3.When do you first learn English at school?

4.Do you like to learn a second language?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Language

 

Health

1.How do you keep healthy?

2.Do you often do exercises?

3.What is your favorite sport?

4.Are there health classes in your school?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Health

 

Dream 

1.What was your dream when you were a child?

2.Are you the kind of person who sticks to dreams?

3.Are you an ambitious person?

4.What do you often dream of?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Dream

 

Staying up late

1.Do you sometimes go to bed very late?

2.Did you stay up late when you were a kid?

3.After a late night, how do you feel the next morning?

4.What do you like to do when you stay up late?

 

Music

1.What kind of music do you enjoy?

2.Is there any kind of music that you don’t enjoy very much?

3.Are there any musicians you would like to see in a live concert?

4.Have you always listened to the same kind of music as your friends?

5.What’s the most popular type of music where you live?

6.Do you often listen to one type of music?

 

Schools

1.Where do you go to school?

2.Do you go to a good school?

3.Do you like your teachers?

4.Do you like your current learning atmosphere?

5.What are the differences between your school and other schools?

6.Is there anything you want to change about your school?

 

Chocolate

1.How often do you eat chocolate?

2.Do you think it is good to use chocolate as gifts to others?

3.Did you like chocolate when you were a kid?

4.Why do you think chocolate is so popular in many parts of the world?

5.What’s your favorite flavor?

6.Do you like eating chocolate? Why/why not?

 

Small businesses

1.Are there many small businesses where you live?

2.Do you prefer to buy things from a large company or small business?

3.Have you ever worked for a small business?

4.Would you like to start your own small business one day?

5.Do you know many small businesses?

 

The space and the stars

1.Have you ever learnt anything about space and the stars when you were at school?

2.Would you like to find out more about space and the stars?

3.Do you enjoy watching science-fiction films/movies set in space? 

4.Do you want to go into outer space in the future?

 

Jewelry

1.How often do you wear jewelry?

2.What type of jewelry do you like to buy?

3.Have you ever bought jewelry for someone else?

4.Why do you think some people keep a piece of jewelry for a long time?

5.Do you usually buy jewelry?

 

Weekends

1.Is the weekend your favorite part of the week?

2.What did you do last weekend?

3.Do you prefer to plan how to spend your weekends?

4.Do you ever work or study on the weekends?

5.What do you usually do on weekends? 

 

T-shirts

1.How often do you wear T-shirts?

2.Do you like T-shirts which have pictures on them?

3.How fashionable are T-shirts for older people in your country?

4.Have you ever bought a T-shirt as a souvenir from a holiday/vacation?

 

Keys

1.Do you usually carry a lot of keys with you ?

2.Do you often forget to take keys with you when you go out?

3.Have you ever lost your keys?[When?]

4.Do you think it’s a good idea to leave a key to your home with a neighbor?

 

Being happy

1.What things made you happy when you were a child? 

2.Do you feel happy when you buy something new?

3.What makes you feel happiest at work/in your studies now?

4.What do you think will bring you happiness in the future?

 

Libraries

1.How often do you visit a library?

2.Would you ever like to work in a library?

3.Did you use a library more when you were younger?

4.How common is it for children to visit libraries in…/your country?

 

Art

1.Do you prefer modern or traditonal art?

2.Did you do much art when you were a child?

3.Do you think you would like to be an artist?

4.Do you like visiting art galleries?

5.Do you like art?

 

Bộ đề Speaking dự đoán quý 2 năm 2023 trên bao gồm các topic nhiều khả năng nhất sẽ góp mặt trong phần thi Speaking part 1. Tuy nhiên, đừng chỉ giới hạn ôn luyện trong các topic này mà chúng mình hãy mở rộng ra nhiều chủ đề hơn, đặc biệt là các topic “truyền thống” xuất hiện trong các đề thi Speaking từ năm này qua năm khác như:

 

Work and Studies

Hometown

Home and Neighbour

Friends and Family

Hobbies

Leisure time

 

2. BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING DỰ ĐOÁN QUÝ 2 NĂM 2023: PART 2 & 3 

Các topic trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 part 2 & 3 mở rộng hơn rất nhiều so với Part 1. Để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi này trước khi bước vào phòng thi, chúng mình không chỉ cần trau dồi vốn từ vựng ngữ pháp tiếng Anh đủ tốt để biểu đạt ý tưởng của mình, mà còn cần trang bị vốn hiểu biết xã hội nhất định để sẵn sàng trước bất kỳ câu hỏi nào từ giám khảo.

 

IPP IELTS đã tổng hợp giúp bạn các câu hỏi dự đoán Part 2 và 3 trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 năm 2023 bên dưới. Cùng tham khảo và luyện tập ngay để ôn luyện phần thi IELTS Speaking thật hiệu quả và tự tin trong kỳ thi sắp tới nhé!

Part 2

Describe an occasion when you got lost

You should say:

Where you were

What happened

How you felt

And explain how you found your way

 

Part 3

1.How do people react when they get lost?

2.Why do some people have a good sense of direction?

3.ls a paper map still necessary?

4.What can people do then they get lost?

 

Part 2

Describe a piece of clothing you wear most often

You should say:

What it is

How often you wear it

What it is like

And explain why you enjoy wearing it

 

Part 3

1.Do you like buying clothes?

2.Under what circumstances will people in your country wear formal clothes?

3.What is the difference between the dress of the elderly and the young in China?

4.When do people in your country wear traditional clothes?

 

Part 2

Describe an occasion when you spent time with a young child

You should say:

Who this child was

When you spent time with this child

What you did together

And how you felt about it

 

Part 3

1.Do you think children should have a lot of toys?

2.Where do children usually play?

3.Do you think there are too many rules for children to follow, whether at school or at home?

4.Do you think children should follow all the rules?

5.Do you think it’s necessary for parents to make decisions for their children?

6.Do you think it is good for parents to help their children choose friends?

 

Part 2

Describe an occasion when you got incorrect information

You should say:

When you got it

How you got it

How you found it was incorrect

And how you felt about it

 

Part 3

1.Why some people are good at giving information to others?

2.Why do people not trust online information?

3.What kinds of job need to give information to others?

4.How can people identify the information is correct or not?

 

Part 2

Describe someone who has recently moved into his/her new home/accommodation

You should say:

Who this person is

Why this person moved into his/her new home

What kind of home/accommodation this person moved to

And explain whether you think this move was a positive change for this person.

 

Part 3

1.ls it positive for young people to live by themselves?

2.Besides cooking, are there any other skills that people need to learn if they live on their own?

3.What kinds of people tend to live by themselves?

4.What can schools do to help young people to be independent?

 

Part 2

Describe an enjoyable experience in your childhood

You should say:

When and where you had this experience

Who you were with

What you did

How you felt about it

 

Part 3

1.Why do you think some people have better memory than others?

2.What kinds of things do people prefer to remember nowadays?

3.What can children do to improve their memory?

4.Is it important for people to remember the past?

 

Part 2

Describe a place away from your home and you want to visit in the future

You should say:

Where you would like to go

When you would like to go

Who you want to go with

And explain why you want to visit the place

 

Part 3

1.What are the most popular vacation spots in your country?

2.Why it can be enjoyable to spend holidays at home?

3.Would most people in your country like to have longer holidays?

4.Is it important for young people to be well prepared before traveling?

 

Part 2

Describe a popular person

You should say:

Who this person is

What he or she is like

Why you think this person is popular

How this person influences the public

 

Part 3

1.What kinds of people are more popular at school?

2.Why are some people less famous?

3.Why some celebrities are famous for a much longer time than others?

4.Do popular people usually live a happy life?

 

Part 2

Describe an invention which is very useful in your daily life.

You should say:

What it is

What you use it for

Is it easy to use

And explain why it is very useful in your daily life.

 

Part 3

1.Are there inventions that have changed the world?

2.What are the qualities of a scientist?

3.Do all inventions bring benefits to our world?

4.Do you think people who have not been educated in school can invent things?

5.Who should support and sponsor inventors, governments or private companies?

6.What inventions do you think should be improved?

 

Part 2

Describe a new shop that recently opened in your city/town

You should say:

Where the shop is

What it sells

What kinds of people usually go to this shop

And explain how successful you think it will be in the future

 

Part 3

1.What kinds of shops are popular in your city?

2.Why do young people enjoy going to some boutiques?

3.Do you think location is the key factor that attracts customers?

4.What can shops do to attract customers?

 

Part 2

Describe a movie you watched recently that you felt disappointed about

You should say:

When it was

What it was about

Why you decided to watch it

And explain why you felt disappointed about it

 

Part 3

1.Do you believe movie reviews?

2.What are the different types of films in your country?

3.Are historical films popular in your country? Why?

4.Do you think films with famous actors or actresses would be more popular?

5.Are there any differences between watching movies in a cinema and at home?

6.What kinds of movies are popular in your country? Why?

 

Part 2

Describe a game that you played in your childhood

You should say:

What the game was

When you played it

Who you played it with

And explain how you felt about the game

 

Part 3

1.What games do kids like to play now?

2.ls it good for a kid to be ambitious?

3.ls outdoor sports important for kids?

4.Why do people like to play different games now?

5.ls winning important in games?

6.Which is better, individual games or team-based games?

 

Part2

Describe a speech experience that you had

You should say:

Who you gave the speech to

What the speech was about

Why you gave the speech

And explain how you felt about the speech

 

Part 3

1.What benefits does the internet bring to communication?

2.Which one is better, being a communicator or a listener?

3.What qualities does a person need to have to be a communicator?

4.Why do some people dislike using the internet to communicate?

 

Part 2

Describe a book that you have read more than once

You should say:

Why you read this book

What this book was about

Whether you learnt anything from it

And explain why you have read this book more than once.

 

Part 3

1.What kinds of books do children like to read? Why?

2.What can kids learn from books?

3.Do people prefer to read e-books or print books in your country?

4.Do people love reading now than the past?

 

Part 2

Describe a car journey you made that you remember well.

You should say

When it was

Who was with you

How long the journey took

And explain why you remember this car journey so well.

 

Part 3

1.What benefits does public transport bring to the world?

2.ls it too late for people to get the driver licence at the age of 18?

3.What qualities does a driver need to have?

4.Do you think the government should make it a rule for people to use public transport?

 

Part 2

Describe an adventure you would like to take in the future

You should say:

What the adventure is

Where you would go

Who you would be with

And explain why you would like to take the adventure

 

Part 3

1.Who likes to read adventure books?

2.Do people prefer adventure novels or adventure movies?

3.Why do people like to read adventure books rather than take an adventure?

4.Who doesn’t like to take adventures?

5.What kind of personality should people have in order to experience a lot of adventure?

6.Will experiencing adventures broaden people’s horizons?

 

Part 2

Describe someone you know who often helps others

You should say:

What he/she is like

How he/she helps others

Why his/her help is beneficial

And explain why he/she helps others

 

Part 3

1.How can children help their parents at home?

2.Should children be taught to help others?

3.What makes children help each other at school?

4.Should students do community service? Why?

5.Do students in your country do volunteer work?

6.Why do some people do volunteer work all over the world?

 

Part 2

Describe a job that you think is interesting

You should say:

What it is

How you knew it

What skills it requires

And explain why you think it is interesting

 

Part 3

1.What are the most popular jobs for young people in your country?

2.What is the difference between high-income and low-income jobs in your country?

3.When is the right time for young people to start making serious plans for their future careers?

4.Is it common for people to do a same job all their lives?

 

Part 2

Describe an ideal house or apartment where you want to live

You should say:

What it is like

And explain why you want to live in this house/apartment

 

Part 3

1.What are the most common architectural styles in Chinese cities?

2.What’s the difference between an apartment and a house?

3.What are the advantages of the facilities of the apartment and the facilities of the house?

4.What difficulties do people have living in the city?

 

Part 2

Describe a traditional festival in your country

You should say:

What it is

When this celebration takes place

What people do during this celebration

What you especially like and dislike about this celebration

And explain why it is important.

 

Part 3

1.ls it important for children to learn traditional festivals at school?

2.Do children like to learn about traditional festivals?

3.Why do people hold events to celebrate?

4.Are traditional festivals disappearing?

5.ls music important in traditional festivals?

 

Part 2

Describe a sports program you like to watch

You should say:

What it is

Who you like to watch this program with

And explain why you like to watch this program

 

Part 3

1.Which sport do you think most people like to do?And why?

2.Do children need exercise?

3.What are the benefits of exercise?

4.Why do some people dislike watching sports program?

 

Part 2

Describe an expensive gift that you would like to give someone when you save a lot of money

You should say:

What gift you would like to buy

Who you would like to give it to

How long it would take to save the money

And explain why you would like to give this expensive gift to this person.

 

Part 3

1.What do young people like to save money for?

2.ls it easy for people to save money to buy something expensive?

3.Should children have pocket money? Why?

4.Should children learn how to use money at school or from their parents?

5.How do people save money?

6.Why can’t some people save money?

 

Part 2

Describe an important decision you made

You should say:

What decision you had to make

How you made the decision

Why this decision was important

And explain whether you think it was a right decision.

 

Part 3

1.Do you think children sometimes have to make important decisions?

2.What important decisions do teenagers need to make after graduation?

3.Who can children turn to for help when making a decision?

4.Do you think advertisements can influence our decisions when shopping?

5.Do you think the influence of advertising is good?

 

Part 2

Describe a water sport you would like to try in the future

You should say:

What the water sport is

Where you would try it

Whether it would be easy or difficult to do

And explain why you would like to try this water sport.

 

Part 3

1.What is the most popular water sport in your country? And why?

2.What are the advantages of water transport compared to other modes of transport?

3.Is it important to travelling by water now and in the past?

4.What are the characteristics of goods transported by water?

 

Part 2

Describe a place you have been to where there were lots of people.

You should say:

What was happening in this place

Who you went to this place with

Why there were so many people there

And explain how you felt about being in a place with so many people.

 

Part 3

1.Which scenic spots will have queues of people?

2.What are the advantages of living on a high floor?

3.What are the disadvantages of living on a lower floor?

4.Do people like to go to crowded places?Why?

5.How can the problems of traffic congestion be solved?

6.Why do people still like to live in big cities even though there are severe traffic jams?

7.What public facilities does your city have?

 

Trên đây là bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 năm 2023 giúp chúng mình có định hướng ôn tập tốt hơn nếu có dự định thi IELTS trong thời gian tới. Câu hỏi và bài mẫu sẽ được các thầy cô của IPP update liên tục. Cùng luyện tập mỗi ngày với kho đề và bài mẫu Speaking từ IPP IELTS để sớm đạt được band điểm Speaking mong muốn nhé!

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Danh mục

Học viên điểm cao

Thạc sĩ Tú Phạm

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall (Speaking 9.0)
 • Thạc sĩ Thương mại quốc tế & Quản trị tại Anh Quốc
 • Nhà sáng lập IPP IELTS, hướng dẫn hơn 450 bạn đạt điểm thi đầu ra 7.0+, trong đó có hơn 100 bạn đạt 8.0-8.5
 • Đồng sáng lập PREP.VN – Nền tảng học luyện thi Tiếng Anh Online – 8 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS 2013 – 2021
 • Cố vấn học thuật trong các chương trình của Hội Đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chính Minh (2015-2019)
 • Tác giả cuốn sách “38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+”
 • Tác giả cuốn sách “60 Bài mẫu IELTS Speaking band 8.0″
 • Diễn giả tại nhiều sự kiện về IELTS

Với 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy IELTS, thầy Tú đã ghi dấu ấn với học viên bằng lối tiếp cận kiến thức mới lạ, độc đáo. Thầy đã truyền cảm hứng, vun đắp niềm yêu thích học Tiếng Anh thông qua hoạt động tương tác; từ đó giúp các bạn học viên hình thành và phát triển tư duy ngôn ngữ. Đến với mỗi buổi học, thầy Tú luôn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi để học viên dễ dàng thích nghi và tiếp thu kiến thức mới.

Ms Trần Anh Thư

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall
 • 6 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân Sư phạm ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh)
 • Victoria University, Melbourne, Australia
 • Tham gia biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Anh của NXB Đại học Sư Phạm và National Geographic Learning

“Tận tình, tỉ mỉ, chân thành” là những từ học viên miêu tả về phong cách giảng dạy của cô Anh Thư. Cô áp dụng phương pháp tiếp cận rất cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức và tự tin sau mỗi buổi học. Bên cạnh khối thành tích khủng, cô Anh Thư luôn khiến học viên yêu quý bởi tính cách gần gũi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.