Chuyển tới nội dung

Bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 3 (tháng 9-12/2023) cập nhật đầy đủ nhất

Bạn đang chuẩn bị đăng ký thi IELTS trong dịp cuối năm 2023 này? Bạn muốn có một sự chuẩn bị tốt nhất cho phần thi Speaking – phần thi khiến nhiều “sĩ tử” lo lắng bởi không chỉ gây áp lực lớn về mặt thời gian, các câu hỏi còn bao trùm nhiều chủ đề khác nhau? 

Đừng lo lắng, IPP đã tổng hợp và cập nhật đầy đủ bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 3 năm 2023 (từ tháng 8 đến tháng 12), giúp bạn có thể luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Bộ đề dự đoán IELTS Speaking dự đoán quý 3 bao gồm những đề tài từ quen thuộc đến mới mẻ hơn nhưng cũng không kém phần gần gũi với cuộc sống của bạn. Cùng IPP xem và luyện tập ngay bạn nhé!

 

bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 3 năm 2023

1. BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING DỰ ĐOÁN QUÝ 3 NĂM 2023: PART 1 

Bộ đề Speaking dự đoán quý 3 năm 2023 part 1 bao gồm các topic nhiều khả năng nhất sẽ góp mặt trong phần thi Speaking đầu tiên. Tuy nhiên, đừng chỉ giới hạn ôn luyện trong các topic này mà chúng mình hãy mở rộng ra nhiều chủ đề hơn, đặc biệt là các topic “truyền thống” xuất hiện trong các đề thi Speaking từ năm này qua năm khác như:

Work and Studies

Hometown

Home and Neighbour

Friends and Family

Hobbies

Leisure time

Bạn có thể bắt gặp nhiều chủ đề ở quý 2 được lặp lại, kèm theo đó là một số chủ đề mới cũng được bổ sung trong bộ đề quý 3 này. Dưới đây là các chủ đề và câu hỏi part 1 mới trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 3 năm 2023 mà bạn có thể tham khảo:

Geography

How do you like geography?

Do you think geography is useful?

Have you ever learned geography?

Do you want to be a geography teacher?

Xem ngay: Bài mẫu Ielts chủ đề Geography

 

Fishing

Is fishing popular in your country?

Do you like eating fish?

Have you ever been to a place where there are lots of fish around you?

Have you seen any movies with lots of fish?

Xem ngay: Bài mẫu Ielts chủ đề Fishing

 

Helping others

Do you usually help people around you?

How do you help people around you, such as neighbors, family, and friends?

Do your parents teach you how to help others?

Did your parents help you a lot when you were young?

What have you done to help the elderly?

Xem thêm: Bài mẫu IELTS chủ đề Helping others

 

Gifts

Have you ever sent handmade gifts to others?

Have you ever received a great gift?

How to choose a gift?

Do you think you are good at choosing gifts?

Xem thêm: Bài mẫu IELTS chủ đề Gifts

 

Robots

Are robots important?

Would robots affect people’s lives?

Have you ever watched a movie about robots?

Should we let a robot drive us for long journeys?

What can robots do for you at home?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Robots

 

Running

Do you go running a lot?

Where do you usually go running?

What do you think of running as a form of exercise?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Running

 

Films

What films do you like?

Did you often watch films when you were a child?

Did you ever go to the cinema alone as a child?

Do you often go to the cinema with your friends?

Do you think going to the cinema is a good way to spend time with friends?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Films

 

Tea and coffee

Do people like tea and coffee nowadays?

Do you prefer to use tea or coffee to serve your guests?

When was the last time you had a cup of coffee?

Do you usually buy your coffee in a coffee shop?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Tea and Coffee

 

Noise

Do you like to stay in a place with a lot of noise?

Do you think there is too much noise in today’s world?

ls making noise one of people’s rights?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Noise

 

Musical instruments

Have you ever learned to play a musical instrument?

What musical instruments do you enjoy listening to the most?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Musical instruments

 

Chatting

Do you like chatting with friends?

Do you often chat with friends?

Do you prefer to chat with a group of people or with only one friend?

Do you prefer to communicate face-to-face or via social media?

Do you argue with friends?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Chatting

 

Maps

Do you often use maps?

How often do you use maps on your phone?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Maps

 

Clothing

Do you prefer to wear comfortable and casual clothes or smart clothes?

Do you spend a lot of time choosing clothes? Do you like wearing T-shirts?

Xem ngay: Bài mẫu IELTS chủ đề Clothing

 

2. BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING DỰ ĐOÁN QUÝ 3 NĂM 2023: PART 2 & 3 

Các topic trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 3 part 2 & 3 mở rộng hơn rất nhiều so với Part 1. Để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi này trước khi bước vào phòng thi, chúng mình không chỉ cần trau dồi vốn từ vựng ngữ pháp tiếng Anh đủ tốt để biểu đạt ý tưởng của mình, mà còn cần trang bị vốn hiểu biết xã hội nhất định để sẵn sàng trước bất kỳ câu hỏi nào từ giám khảo.

IPP IELTS đã tổng hợp giúp bạn các câu hỏi dự đoán Part 2 và 3 trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 3 năm 2023 bên dưới. Cùng tham khảo và luyện tập ngay để ôn luyện phần thi IELTS Speaking thật hiệu quả và tự tin trong kỳ thi sắp tới nhé!

Describe a science subject (Biology, Robotics, etc.) that you are interested in

You should say:

 • Which subject it is
 • When and where you came to know this subject
 • How you got information about this subject

And explain why you are interested in this subject 

Part 3

 1. Why do some children not like learning Science at school?
 2. Is it important to study Science at school?
 3. Which science subject is the most important for children to learn?
 4. Should people continue to study Science after graduating from school?
 5. How do you get to know about scientific news?
 6. Should scientists explain the research process to the public?

 

Describe a rule that is important in your school or at work

You should say:

 • What the rule is about
 • What happens when people break the rule
 • Why you think it is an important rule

And explain how you feel about the rule

Part 3

 1. What rules should children follow at home in your country?
 2. On what occasions can children be forgiven if they don’t follow some rules?
 3. What rules should people follow when using public transport?

 

Describe a person who likes to cook for others

You should say:

 • Who this person is
 • What he/she likes to cook
 • When he/she likes to cook

And explain why he/she enjoys cooking

Part 3

 1. Have you ever cooked for others?
 2. What do we need to prepare when we need to cook?
 3. Do you agree that food is an important part of Chinese festivals?
 4. Which dishes are a must at festivals?
 5. Do you think cooking should be a compulsory or an elective course? Why?
 6. Are there any differences between cooking today and in the past?

 

Describe someone you don’t know but would like to know more about

You should say:

 • Who this person is
 • What interesting things he/she has done
 • How you knew about this person

And explain why you want to know more about him/her 

Part 3

 1. Are there any differences in the relationship between you and your friends and between you and other people?
 2. Do people feel lonely in crowded cities?

(updating)

 

Describe a successful person you know

You should say:

 • Who this person is
 • How you knew him/her
 • What business he/she does

And explain why he/she is successful

Part 3

 1. What factors lead to success?
 2. What do people need to sacrifice for success?
 3. Is it easy for people to succeed in the national test in your country?
 4. Is it easy for a business to be successful without affecting the environment?
 5. Which family businesses do you know?

 

Describe a sportsperson you admire

You should say:

 • Who he/she is
 • What you know about him/her
 • What he/she is like in real life
 • What achievement he/she has made

And explain why you admire him/her

Part 3

 1. Should students have physical education and do sports at school?
 2. What qualities make an athlete?
 3. Is talent important in sports?
 4. Is it easy to identify children’s talents?
 5. What is the most popular sport in your country?

 

Describe a foreigner who speaks Chinese well

You should say:

 • Who this person is
 • Where he/she is from
 • How he/she learns Chinese

And explain why he/she can speak Chinese well

Part 3

 1. What foreign languages do Chinese children learn?
 2. Why do Chinese children learn English?
 3. Why are so many people learning English?
 4. How can you help children learn English?
 5. Do you think the way people learn English today is the same as in the past?
 6. What are the benefits of the Internet for people’s learning?

 

Describe a photo that makes you feel happy

You should say:

 • When and where you took the photo
 • What the photo is like
 • How often you watch the photo

And explain why it makes you feel happy

Part 3

 1. Do you think people take more photos now than in the past?
 2. Do you think equipment is important for photography?
 3. Do you think being a professional photographer is a good job? Why?

(updating)

 

Describe a painting

You should say:

 • When you first saw this painting
 • What the painting is about
 • Who the painter is

And explain how you feel about this painting

Part 3

 1. What are the differences between painting and drawing?
 2. Why do some people keep a painting for a long time?
 3. How does building style affect people’s lives?

 

Describe a park or a garden in your city

You should say:

 • When you often go there
 • Where it is
 • Who you often go there with

And explain what it is like

Part 3

 1. Do young people like to go to parks?
 2. What do old people like to do in parks?
 3. What are the benefits of going to the park for young people and old people?
 4. Why do some people like planting flowers?

 

Describe a place in your country that you are interested in

You should say:

 • Where it is
 • How you knew it
 • What special features it has

And explain why you are interested in it

Part 3

 1. Do you travel a lot?
 2. Do people have different personalities in different regions of your country?
 3. What causes the differences between different regions of your country?
 4. Do youngsters like to try new things, or do people of your parents’ age also like to try new things?
 5. Is a great tourist destination also a good place to live?
 6. Why do people go to live in small towns and think that they are more interesting than the big cities?

 

Describe a party that you enjoyed

You should say:

 • When you went to the party
 • Where the party was held
 • What kind of party it was

And explain why you enjoyed this party

Part 3

 1. Why do people like parties?
 2. Why do some people not like going to parties?
 3. Do you think music and dancing are a must at a party?
 4. What would you do if you were disturbed by a neighbour’s party?
 5. What are the differences between holding a party at home and in a public place?

 

Describe an activity that made you feel tired

You should say:

 • When it happened
 • Where it took place
 • What the activity was

And explain why it made you feel tired

Part 3

 1. Does learning make people tired today?
 2. When do people usually feel tired?
 3. What do you think about striving for learning and striving for sports?
 4. How much free time do you think office workers should have?

 

Describe a bad service you received in a restaurant/shop

You should say

 • When and where it happened
 • What happened
 • How it was solved

And explain how you felt about the experience

Part 3

 1. How do most people respond to bad services?
 2. Do you think services are better now than in the past?

 

Describe an occasion when you waited a long time for a nice thing

You should say:

 • When it happened
 • What the nice thing was
 • Why you waited for a long time

And explain how you felt about the experience

Part 3

 1. On what occasions do people have to wait for a long time?
 2. Do you like to wait for a long time? Why?
 3. Why do most children have difficulties waiting for a long time?

 

Describe a period of time that changed your life

You should say:

 • When it was
 • Who you were with
 • What happened

And explain why it changed your life

Part 3

 1. Do you like new things or changes in life?
 2. Why do some people quit and change jobs?
 3. How to adapt to changes in life?

 

Describe a time when you had a problem with using the computer

You should say:

 • When it happened
 • Where it happened
 • What the problem was

And explain how you solved the problem at last

Part 3

 1. Why do people often have problems when using new products?

(updating)

 

Describe a good advertisement that you think is useful

You should say:

 • Where you can see it
 • What it shows
 • Why you think it is useful

And explain how you feel about it

Part 3

 1. What do you think of online advertising?
 2. Are there any great online advertisements?
 3. What do people usually buy?
 4. Why do buying new things make people happy?
 5. Do people watch useless advertising in this day and age?

 

Trên đây là bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 3 năm 2023 giúp chúng mình có định hướng ôn tập tốt hơn nếu có dự định thi IELTS trong thời gian tới. Câu hỏi và bài mẫu sẽ được các thầy cô của IPP update liên tục. Cùng luyện tập mỗi ngày với kho đề và bài mẫu Speaking từ IPP IELTS để sớm đạt được band điểm Speaking mong muốn nhé!

———————

Học tại IPP với phương pháp Blended Learning giúp bạn x2 hiệu quả học tập, đạt kết quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, thực hành liên tục trên lớp dưới sự đồng hành của các thầy cô giáo tận tình, có chuyên môn cao và các ứng dụng hỗ trợ online tại nhà như phòng Speaking ảo VSR, phòng Writing ảo VWR, phòng luyện đề 4 kỹ năng Test Practice.

Đặc biệt, khi đăng ký các bạn học viên còn được tặng thêm gói Test Practice Pro trị giá 9.000.000 TRONG 6 THÁNG.

Hãy nhanh tay đăng ký để được tư vấn về lộ trình học cũng như các ưu đãi mới nhất nhé! Tham khảo thêm về thông tin các khóa học tại đây.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Danh mục

Học viên điểm cao

Thạc sĩ Tú Phạm

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall (Speaking 9.0)
 • Thạc sĩ Thương mại quốc tế & Quản trị tại Anh Quốc
 • Nhà sáng lập IPP IELTS, hướng dẫn hơn 450 bạn đạt điểm thi đầu ra 7.0+, trong đó có hơn 100 bạn đạt 8.0-8.5
 • Đồng sáng lập PREP.VN – Nền tảng học luyện thi Tiếng Anh Online – 8 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS 2013 – 2021
 • Cố vấn học thuật trong các chương trình của Hội Đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chính Minh (2015-2019)
 • Tác giả cuốn sách “38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+”
 • Tác giả cuốn sách “60 Bài mẫu IELTS Speaking band 8.0″
 • Diễn giả tại nhiều sự kiện về IELTS

Với 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy IELTS, thầy Tú đã ghi dấu ấn với học viên bằng lối tiếp cận kiến thức mới lạ, độc đáo. Thầy đã truyền cảm hứng, vun đắp niềm yêu thích học Tiếng Anh thông qua hoạt động tương tác; từ đó giúp các bạn học viên hình thành và phát triển tư duy ngôn ngữ. Đến với mỗi buổi học, thầy Tú luôn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi để học viên dễ dàng thích nghi và tiếp thu kiến thức mới.

Ms Trần Anh Thư

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall
 • 6 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân Sư phạm ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh)
 • Victoria University, Melbourne, Australia
 • Tham gia biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Anh của NXB Đại học Sư Phạm và National Geographic Learning

“Tận tình, tỉ mỉ, chân thành” là những từ học viên miêu tả về phong cách giảng dạy của cô Anh Thư. Cô áp dụng phương pháp tiếp cận rất cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức và tự tin sau mỗi buổi học. Bên cạnh khối thành tích khủng, cô Anh Thư luôn khiến học viên yêu quý bởi tính cách gần gũi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.