Chuyển tới nội dung

IELTS Speaking Forecast 2024 – Bộ đề dự đoán chi tiết mới nhất!

Để phục vụ cho quá trình luyện thi IELTS Speaking, IPP xin gửi đến bạn bộ đề dự đoán IELTS Speaking Forecast 2024 mới nhất. Mong rằng thông qua một số đề dự đoán Speaking IELTS đầy đủ các quý sẽ giúp bạn nắm chắc band điểm cao trong tay. Và nếu như bộ đề này hữu ích, hãy chia sẻ ngay với các thí sinh khác để cùng nhau vượt qua kì thi thực chiến bạn nhé!

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi IELTS Writing 2023 (Cập Nhật Liên Tục)

BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING DỰ ĐOÁN QUÝ 1 NĂM 2024 - ielts speaking forecast 2024

1. BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING DỰ ĐOÁN QUÝ 1 năm 2024: PART 1 

Đã có bộ đề dự đoán IELTS Speaking Forecast 2024 Qúy 1. Cùng IPP tham khảo bộ đề IELTS Speaking Part 1, 2, 3 dưới đây bạn nhé!

Sunglasses

 • Do you often wear sunglasses?
 • Do you spend a lot of money on sunglasses?
 • Do you give sunglasses as a gift?
 • Why do you wear sunglasses?
Social media

 • When did you start using social media?
 • Do you think you spend too much time on social media?
 • Do your friends use social media?
 • What do people often do on social media
Video game

 • Do you play video games?
 • What kinds of video games do you like to play?
 • Is it good for young people to play video games?
Colors

 • What is your favorite color?
 • Do you usually wear clothes in your favorite color?
 • Are there any colors that have a special meaning in your country?
 • Do you think different types of people like different colors?
Cake

 • Do you like eating cakes?
 • Do you know how to bake a cake?
 • When do you usually eat cakes?
 • What is your favorite kind of cake?
Memory

 • Why do some people have good memory while others just don’t?
 • Why do more people rely on cell phones to memorize things?
 • Are you good at memorizing things?
 • Have you ever forgotten something that was important?
Losing things

 • Do you often lose things?
 • What can we do to avoid losing things?
 • Why do some people tend to lose things more often than others?
 • What will you do if you find something lost by others?
Music

 • Do a lot of people like music?
 • What kind of music do you listen to?
 • ls it easy to learn music?
 • Do you have music lessons at school?
Collecting things

 • Do you collect things?
 • Are there any things you keep from childhood?
 • Where do you usually keep things you need?
 • Would you keep old things for a long time? Why
Advertisement

 • ls there an advertisement that made an impression on you when you were a child?
 • Do you see a lot of advertising on trains or other transport?
 • Do you like advertisements?
 • What kind of advertising do you like
Feeling bored

 • Do you often feel bored
 • When would you feel bored?
 • What do you do when you feel bored?
 • Do you think childhood is boring or adulthood is boring?
Crowded place

 • ls the city where you live crowded?
 • ls there a crowded place near where you live?
 • Do you like crowded places
 • Do most people like crowded places?
 • When was the last time you were in a crowded place?

PDF Bộ đề IELTS Speaking Forecast Quý 1/2024 đã được IPP cập nhật đầy đủ tại đây:

BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING FORECAST QUÝ 1/2024 

 

Bộ đề Speaking dự đoán quý 1 năm 2024 trên bao gồm các topic nhiều khả năng nhất sẽ góp mặt trong phần thi Speaking part 1. Tuy nhiên, đừng chỉ giới hạn ôn luyện trong các topic này mà chúng mình hãy mở rộng ra nhiều chủ đề hơn, đặc biệt là các topic “truyền thống” xuất hiện trong các đề thi Speaking từ năm này qua năm khác như:

Work and Studies

Hometown

Home and Neighbour

Friends and Family

Hobbies

Leisure time

 

2. BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING DỰ ĐOÁN QUÝ 1 NĂM 2024: PART 2 & 3 

Các topic trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 2 part 2 & 3 mở rộng hơn rất nhiều so với Part 1. Để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi này trước khi bước vào phòng thi, chúng mình không chỉ cần trau dồi vốn từ vựng ngữ pháp tiếng Anh đủ tốt để biểu đạt ý tưởng của mình, mà còn cần trang bị vốn hiểu biết xã hội nhất định để sẵn sàng trước bất kỳ câu hỏi nào từ giám khảo.

 

IPP IELTS đã tổng hợp giúp bạn các câu hỏi dự đoán Part 2 và 3 trong bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 1 năm 2024 bên dưới. Cùng tham khảo và luyện tập ngay để ôn luyện phần thi IELTS Speaking thật hiệu quả và tự tin trong kỳ thi sắp tới nhé!

Part 2: Describe a place you would like to go to relax. You should say:

 • Where it is
 • When you would like to go there
 • What you would do there
 • And explain why you would like to go to this placeto relax

Part 3:

 • Do people have enough places to relax in your country?
 • What do people usually do when they are relaxed?
 • ls physical activity good for relaxation?
 • Do you think that spending time in front of a screen helps people relax?
 • Do people have to spend a lot of money to relax?
Part 2: Describe something you did or you need to do quickly in a short time. You should say:

 • What it was
 • Why you did it or why you need to do
 • How you did or how you need to do
 • And explain how you felt/ feel about it
Part 2: Describe a time when you used a paper map. You should say:

 • When you used the map
 • Where you were
 • Why you used a paper map
 • And explain how you felt about the experience

Part 3:

 • What do people usually do when they get lost?
 • What are the differences between paper and digital maps?
 • What do you think of in-car GPS navigation systems?
Part 2: Describe a job you would not like to do. You should say:

 • What the job is?
 • How do you know about it?
 • Whether it is an easy or difficult job?
 • And explain why you would not like to do it?

Part 3:

 • How do you think Al (artificial intelligence) will affect people’s work?
 • What would you say are the important factors to consider when choosing a career?
 • That technology will make some people lose their jobs. How do you think this problem should be handled?
 • ls it common in your country for people to move to other cities because of work
Part 2: Describe a person you know who likes to talk a lot. You should say:

 • Who this person is
 • How you knew this person
 • What he/she usually talks about
 • And explain how you felt about him/her

Part 3:

 • How should parents encourage their children?
 • How should people encourage children to express themselves when being asked questions that they are afraid to answer?
Part 2: Describe an important journey that was delayed. You should say:

 • When it was
 • Why it was important
 • How it was delayed
 • And how you felt about it

Part 3:

 • How to improve the traffic condition in a city?
 • Do people still drive a car if public transportation is free of charge?
 • How can transportation in rural areas be developed?
Part 2: Describe an activity you enjoyed most in your primary school. You should say:

 • What the activity was
 • How often you did the activity
 • Who you did it with
 • And explain why it was your favourite activity

Part 3:

 • What activities do children often do in your country?
 • What do parents in your country let their children do?
 • What are the differences between activities at home and at school?
Part 2: Describe a useful object in your home that you cannot live without. You should say:

 • What it is
 • What you can do with it
 • How often you use it
 • And explain why you cannot live without it

Part 3:

 • What equipment do you find difficult to use?
 • What can you a laptop?
Part 2: Describe a person who you think is good at welcoming visitors. You should say:

 • Who he/she is
 • When and how you met him/her
 • How he/she welcomes visitors
 • And explain why you think he/she is good at welcoming visitors

Part 3:

 • What do you think of using food to treat visitors?
Part 2: Describe something in your country that you are interested in. You should say:

 • What it is
 • How you know it
 • And explain why you are interested in it

Part 3:

 • What are the differences between the south and the north of your country?
Part 2: Describe something you do regularly to help you work or study. You should say:

 • What it is
 • How you do it
 • When you do it
 • And explain how you feel about the method

Part 3:

 • Do you think everyone’s routine is different?
Part 2: Describe a period you were busy. You should say:

 • When it was
 • What you did during the period
 • What made you busy
 • And explain how you felt about the experience

Part 3:

 • Why do people often feel tired in this day and age?
 • Do you think people will feel even more tired in the future?
 • Is time management important?
 • How does technology help with time management?
 • Does technology distract people?
Part 2: Describe a long-term goal you would like to achieve. You should say:

 • How long you have had this goal
 • What the goal is
 • How you will achieve it
 • And explain why you set this goal

Part 3:

 • What goals should a society have?
 • Do people need to have goals?
 • What goals do people your age have?
 • ls it necessary to give advice to children?
Part 2: Describe a skill that you learned in your childhood. You should say:

 • What the skill is
 • When and how you learned it
 • Who you learned it from
 • And explain why you learned it

Part 3:

 • Where do children learn skills in your country?
 • What are the differences between learning skills on your own and from others?
Part 2: Describe an interesting conversation that you had with an old person. You should say:

 • Who you had it with?
 • Where did you have it?
 • What was the conversation
 • and explain how you felt about it?

Part 3:

 • What is the difference between the conversation between men and women?
 • Which conversation is better: phone or face-to-face?
 • Why do people get nervous while they give presentations?
 • Why is body language important?
Part 2: Describe an occasion when there was a lot of noise. You should say:

 • Where you heard the noise
 • Who made the noise
 • How you reacted to the noise
 • And explain how you felt about the noise

Part 3:

 • What kinds of places should be noise-free?
 • Can people bring children to these noise-free places?
 • Why can’t people make noise in a church?
 • What public morals should people follow in your country?
Part 2: Describe an unusual vacation you had. You should say:

 • When and where you went
 • Who you went with
 • What you did there
 • And explain why it was unusual

Part 3:

 • What are the advantages and disadvantages of having an unplanned trip?
 • What’s the difference between old people and young people when traveling overseas?
 • Do people have to go somewhere to have an unusual vacation?
 • Do you think tourism in China has already reached a peak or needs further development?
 • Would you enjoy unprepared surprises while traveling?
Part 2: Describe a uniform you wear (e.g.at school, at work). You should say:

 • Where you wear the uniform
 • How long you need to wear it
 • What it looks like
 • Who bought it for you
 • And explain how you feel about it

Part 3:

 • Why should students wear uniforms?
 • Why should people at work wear uniforms?
 • What are the advantages and disadvantages of wearing a uniform?

 

PDF Bộ đề IELTS Speaking Forecast Quý 1/2024 đã được IPP cập nhật đầy đủ tại đây:

BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING FORECAST QUÝ 1/2024 

 

Trên đây là bộ đề IELTS Speaking dự đoán quý 1 năm 2024 giúp chúng mình có định hướng ôn tập tốt hơn nếu có dự định thi IELTS trong thời gian tới. Cùng luyện tập mỗi ngày với kho đề và bài mẫu Speaking từ IPP IELTS để sớm đạt được band điểm Speaking mong muốn nhé!

 

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Danh mục

Học viên điểm cao

Thạc sĩ Tú Phạm

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall (Speaking 9.0)
 • Thạc sĩ Thương mại quốc tế & Quản trị tại Anh Quốc
 • Nhà sáng lập IPP IELTS, hướng dẫn hơn 450 bạn đạt điểm thi đầu ra 7.0+, trong đó có hơn 100 bạn đạt 8.0-8.5
 • Đồng sáng lập PREP.VN – Nền tảng học luyện thi Tiếng Anh Online – 8 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS 2013 – 2021
 • Cố vấn học thuật trong các chương trình của Hội Đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chính Minh (2015-2019)
 • Tác giả cuốn sách “38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+”
 • Tác giả cuốn sách “60 Bài mẫu IELTS Speaking band 8.0″
 • Diễn giả tại nhiều sự kiện về IELTS

Với 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy IELTS, thầy Tú đã ghi dấu ấn với học viên bằng lối tiếp cận kiến thức mới lạ, độc đáo. Thầy đã truyền cảm hứng, vun đắp niềm yêu thích học Tiếng Anh thông qua hoạt động tương tác; từ đó giúp các bạn học viên hình thành và phát triển tư duy ngôn ngữ. Đến với mỗi buổi học, thầy Tú luôn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi để học viên dễ dàng thích nghi và tiếp thu kiến thức mới.

Ms Trần Anh Thư

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall
 • 6 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân Sư phạm ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh)
 • Victoria University, Melbourne, Australia
 • Tham gia biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Anh của NXB Đại học Sư Phạm và National Geographic Learning

“Tận tình, tỉ mỉ, chân thành” là những từ học viên miêu tả về phong cách giảng dạy của cô Anh Thư. Cô áp dụng phương pháp tiếp cận rất cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức và tự tin sau mỗi buổi học. Bên cạnh khối thành tích khủng, cô Anh Thư luôn khiến học viên yêu quý bởi tính cách gần gũi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.