GIẢI ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 1 – NGÀY 27/02/2021

Sự tiện nghi chính là khác biệt lớn nhất ở các bài so sánh sơ đồ quá khứ – hiện tại như đề IELTS Writing Task 1 dưới đây. Nhưng để diễn đạt điều đó thành bài viết trên 150 từ thì thí sinh cần học cách tổ chức, sắp xếp ý cũng như sử dụng từ vựng phù hợp.

Cùng IPP đến với bài mẫu band 7.0+ dưới đây và học cách mentor tại IPP xử lý đề bài này nhé! 


Đề bài: The diagram shows changes in a student common room.. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Bài mẫu:

The diagram elaborates on the alterations made to a student common room over a 5-year period. Generally speaking, the room has undergone considerable transformations in terms of seating areas and room amenities with a view to providing a more comfortable experience there for students.

Five years ago, in the middle of the room were four round tables, accompanied by four chairs for students to sit around. Convenience features for students on the upper corner of the room were quite diverse at that time as from left to right respectively were a sink, a cupboard, two benches, a microwave and a refrigerator. Additionally, on the right side of the room was a cabinet.

After the renovation work, the common room’s seating capacity has been increased substantially. There are now only two round tables with the addition of a huge rectangular table for 8 people and a bench for laptops for 4 people to sit. The line of student amenities on the upper side witnesses a slight change as one bench has been replaced by a new microwave. The renewal even goes further to the extent that students now can relish a drinks machine and a television with three armchairs for them to relax, all of which are located on the right side of the room.

– 214 words, written by Mentor from IPP ACA Team – 

 

Từ vựng và collocations hay đã dùng:

– alteration (n): sự thay đổi

– undergo considerable transformations: trải qua sự thay đổi lớn

– room amenity (n): tiện ích trong phòng

– with a view to: với mục đích gì

– convenience feature (n): đặc điểm mang đến sự tiện nghi

– renovation work (n): công việc, dự án cải tạo

– seating capacity (n): sức chứa chỗ ngồi

– relish (v): tận hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA - ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ

90% các bạn học IELTS không biết trình độ thật sự của mình ở đâu để có lộ trình học phù hợp. Với bài kiểm tra nghiêm túc NHƯ THI THẬT tại IPP, các bạn sẽ biết chính xác trình độ của mình & lên được một lộ trình học hiệu quả. Bài test được chia ra 2 phần:

- 01 bài kiểm tra Ngữ Pháp - Nghe - Viết.

- Test Speaking 1-1 với các thầy cô của IPP.