Khóa học IELTS Aim 6+ - IPP IELTS HCM

INTERMEDIATE

03:38 | 03/04/2019

IELTS AIM 6+Về IPP HỒ CHÍ MINH


1- Thông tin chung khóa IELTS AIM 6+2- Mô hình của IELTS AIM 6+

3- Quyền lợi học viên IELTS AIM 6+


4- Học viên được sửa bài viết như thế nào?


5- Học viên IPP nói gì về khóa IELTS AIM 6+

6- Lịch học

 

HỌC PHÍ: 8.300.000 / khóa 80 giờ/ 30 buổi

Thong ke