Khóa học IELTS Aim 7+ - IPP IELTS HCM

IELTS CHUYÊN SÂU

03:09 | 03/04/2019

IELTS AIM 7+1- Thông tin chung khóa IELTS AIM 7+

2- Mô hình của IELTS AIM 7+

 

3- Quyền lợi học viên IELTS AIM 7+
4- Học viên được sửa bài viết như thế nào?


5- Học viên IPP nói gì về khóa IELTS AIM 7+

 

6- Lịch học

 


 

Thong ke