Khóa học IELTS Aim 7+ - IPP IELTS HCM

IELTS CHUYÊN SÂU

03:09 | 03/04/2019

IELTS AIM 7+1- Thông tin chung khóa IELTS AIM 7+
 

2- Mô hình của IELTS AIM 7+


 3- Quyền lợi học viên IELTS AIM 7+

 4- Quy trình đăng kí IELTS AIM 7+


5- Học viên được sửa bài viết như thế nào?

 


 

6- Học viên IPP nói gì về khóa IELTS AIM 7+

 

7- Lịch học

 


Học phí:  9.400.000/khóa

Thong ke