IELTS SAMPLE SPEAKING DESCRIBE YOUR FAVORITE FESTIVAL

Video

IELTS SAMPLE SPEAKING DESCRIBE YOUR FAVORITE FESTIVAL

Chào mừng quay trở lại với IELTS Sample Speaking cùng IPP! Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là Describe your favorite festival - Miêu tả ngày lễ ưa thích của bạn. Với chủ đề này, các bạn sẽ phải trình bày bài nói của mình dựa trên các ý sau nha!

Thong ke