IPP - ĐÃ THI LÀ ĐỖ

Video

IPP - ĐÃ THI LÀ ĐỖ

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, IPP với sự dẫn dắt của thầy Tú Phạm đã giúp hơn 4000 học viên đạt điểm IELTS như mong muốn, trong đó có hơn 400 điểm IELTS 7.0+.

IPP - đã thi là đỗ, hãy đến với chúng mình để trải nghiệm phương pháp học chú trọng THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU, được đúc kết từ chính quá trình khổ luyện từ hổng kiến thức đến 8.5 IELTS của thầy Tú nhé!

Thong ke