IPP IELTS- Thầy Quang Châu và cô Trà Đào

Video

IPP IELTS- Thầy Quang Châu và cô Trà Đào

❓ Bạn có biết helicopter parents hay serial monogamy có ý nghĩa gì không? Hay những giáo viên tại IPP bắt đầu làm quen với tiếng Anh bằng từ/cụm từ nào?

Thong ke