Khóa học Pre-IELTS - IPP IELTS HCM

IELTS AIM 5+

03:17 | 03/04/2019

IELTS AIM 5+

1-  Giới thiệu chung khoá IELTS AIM 5+


 

2- Mô hình của IELTS AIM 5+


3- Quyền lợi học viên AIM 5+

 


 

4- Học viên được sửa bài viết như thế nào?
 

5- Học viên IPP nói gì về khóa IELTS AIM 5+

 

7- Lịch học

 

Thong ke