Khóa học Pre-IELTS - IPP IELTS HCM

IELTS EXPLORER

03:17 | 03/04/2019

PRE-IELTS


1- Thông tin chung khóa PRE-IELTS

 

2- Mô hình của PRE-IELTS

 

3- Quyền lợi học viên PRE-IELTS

 


4- Quy trình đăng kí PRE-IELTS

 


5- Học viên được sửa bài viết như thế nào?

 


6- Học viên IPP nói gì về khóa PRE-IELTS

 

7- Lịch học

 

HỌC PHÍ: 7.200.000 / khóa 80 giờ / 30 buổi

Thong ke