[SAMPLE WRITING] GIẢI ĐỀ THI THẬT WRITING TASK 1 NGÀY 04/12/2021: HOLIDAYMAKERS USING 3 DIFFERENT TYPES OC ACCOMMODATION IN 3 DIFFERENT YEARS

Với dạng Pie chart có nhiều thông tin thế này thì người viết nên học cách chọn lọc và sắp xếp ideas phù hợp để kịp triển khai trong khoảng 20 phút viết bài.
Hãy cùng IPP phân tích kĩ đề này và đưa ra hướng triển khai cụ thể bạn nhé!


Đề bài: The charts show the proportion of holidaymakers using 3 different types of accommodation in three different years. Summarise the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

Phân tích đề

Dựng khung bài

Model answer:

The pie charts illustrate the ratio of four types of accommodation that people used during their holiday over three decades starting from 1988. Overall, people gradually became more hesitant to stay in campsites or in family and friends’ houses, yet the latter choice was still the preferable one. Another noticeable trend is that service apartments and hotels witnessed a growth in popularity over the given period.

In 1988, about half of the vacationers chose to stay temporarily in houses of families and friends, making it the number one choice. Even though in the next two decades, people became more reluctant to stay over at their friends and loved one’s houses than before, 44% of visitors still opted for this form of accommodation. Similarly, close to a third of travelers selected to spend their holidays at campsites at the beginning of 1988 but by 2008, only 12% of holidaymakers did.

Rented apartments were not a common choice for many tourists, accounting for a negligible 7%. A decade later, the percentage increased by 4%, and it finally reached 22% in 2008, becoming the second popular place of residence. Likewise, hotels’ statistics underwent a slight growth from 15% to 22% in the first ten years of the period; however, in 2008, the proportion of visitors who selected this type of accommodation remained the same from 1998.

Chúc các bạn học tốt!

IPP IELTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA - ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ

90% các bạn học IELTS không biết trình độ thật sự của mình ở đâu để có lộ trình học phù hợp. Với bài kiểm tra nghiêm túc NHƯ THI THẬT tại IPP, các bạn sẽ biết chính xác trình độ của mình & lên được một lộ trình học hiệu quả. Bài test được chia ra 2 phần:

- 01 bài kiểm tra Ngữ Pháp - Nghe - Viết.

- Test Speaking 1-1 với các thầy cô của IPP.