[SAMPLE WRITING] GIẢI ĐỀ THI THẬT WRITING TASK 2 NGÀY 20/06/2020 – BAND 7.0+

Giải quyết nhu cầu về nhà ở là bài toán nan giải của các thành phố lớn. Với vấn đề bức thiết này, có hai phương án được đề ra: xây nhiều tòa cao ốc, chung cư hoặc dựng thêm nhiều nhà hơn, tận dụng tối đa diện tích đất ở. Theo bạn, phương án nào là tối ưu nhất?

Hãy cùng IPP đến với bài viết mẫu dưới đây và tham khảo giải pháp mà mentor tại IPP đã đưa ra để đạt 7.0+ nhé!

✅ Tổng hợp bài mẫu Writing IELTS Task 2 band 7.0+ từ team ACA from IPP: https://bit.ly/3hT1nMT

✅ Tổng hợp từ vựng “hot” dễ áp dụng theo từng chủ đề trong IELTS Speaking và Writing: https://bit.ly/2FVmmll

Đề bài: Some cities create housing areas by providing taller buildings. Others create housing by building houses on a wider area of land. What solution is better?

Bài mẫu:

Rapid urbanization has been a global phenomenon for long, which has caused a serious concern over housing expansion. While some cities tackle this by constructing taller buildings, expanding the area for housing is what other cities adopt. This essay will discuss both of these perspectives in city development before giving my final verdict.

Building housing areas with taller buildings will bring about certain benefits. The most obvious one is that this practice can solve the problem of land scarcity. As more and more people are flocking to cities, the land area required for housing is also ever-increasing. In this case, taller buildings emerge as an optimal remedy because they can accommodate a large number of dwellers yet take up not too huge area. This can be exemplified by Manhattan in New York city where a multitude of tall apartments have been constructed to furnish this megacity with sufficient housing. Secondly, people living in tall buildings can have a more convenient life. It is because manifold city apartments incorporate various amenities ranging from supermarkets, playgrounds to gyms, pools or banks in the same building. With these services being within walking distance, city dwellers can enjoy different services without much difficulty.

Nevertheless, building houses on a wider area of land also offers considerable merits. To begin with, this city development direction correlates with a more comfortable life for the inhabitants. When growing in this way, the cities can provide houses with wider space, which means that city dwellers can have more privacy and build their houses in accordance with their preferences. For instance, Los Angeles has been expanded in this way, bringing higher living standards to its dwellers since these people can relish better privacy and design their own housing space like having gardens, building pools, making their lives much more cozy and satisfying. Furthermore, expanding housing areas serves as an antidote to overcrowded city centers. Should housing areas like tall apartments be concentrated on just the downtown, the city center will be overwhelmed with people and other ensuing problems like traffic congestion, overload of public services namely electricity, healthcare and education. Therefore, building houses on a wider area will disperse the population density, augmenting the living quality as well as divesting city centers of the overcrowding issues.

In conclusion, both policies can prove their worth depending on specific circumstances of different cities. Hence, it is imperative that city planners should be flexible in deciding on what solutions to be put into practice for the sake of sustainable urban development. 

Vocabulary highlight: 

– housing expansion (n): mở rộng diện tích xây dựng nhà cửa
– give the final verdict: đưa ra ý kiến cuối cùng
– city development (n): phát triển đô thị
– land scarcity (n): khan hiếm đất đai
– flock to (v): ào ào đến
– exemplify (v): là một ví dụ cho cái gì
– amenity (n): tiện ích sống
– within walking distance: trong khoảng cách rất gần, có thể đi bộ được
– correlate with (v): đồng nghĩa với, đồng nhất
– city dweller (n): cư dân sinh sống thành phố
– cozy (adj): ấm cúng
– antidote (n): giải pháp cho cái gì
– ensuing problem (n): vấn đề theo sau đó
– disperse (v): phân tán
– augment (v): làm gia tăng
– divest sb/sth of sth (v): loại bỏ cái gì
– city planner (n): nhà quy hoạch đô thị
– put into practice (v): đưa vào thực tiễn
– sustainable urban development (n): phát triển đô thị bền vững
 

Chúc các bạn học tốt!

IPP IELTS

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA - ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ

90% các bạn học IELTS không biết trình độ thật sự của mình ở đâu để có lộ trình học phù hợp. Với bài kiểm tra nghiêm túc NHƯ THI THẬT tại IPP, các bạn sẽ biết chính xác trình độ của mình & lên được một lộ trình học hiệu quả. Bài test được chia ra 2 phần:

- 01 bài kiểm tra Ngữ Pháp - Nghe - Viết.

- Test Speaking 1-1 với các thầy cô của IPP.