[SELF-STUDY] CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH DẠNG BÀI COMPARATIVE GRAPH – WRITING TASK 1

Một dạng bài khá phổ biến trong bài WT1 là dạng bài so sánh (Comparative Chart). Đặc điểm nhận dạng của dạng bài này là: Không có yếu tố về thời gian, chỉ có 1 mốc thời gian hoặc 2 mốc thời gian.

Ví dụ dạng bài so sánh của WT1 là:

Trong phần phân tích đề bài, chúng ta sẽ KHÔNG ĐI MIÊU TẢ XU HƯỚNG tăng hay giảm mà chúng ta chỉ đi so sánh giữa các dữ liệu với nhau.
Bước 1: xác định yếu tố về thời gian để xác định thời để sử dụng trong bài viết.
Bước 2: xác định đặc điểm nổi trội (overview):
Bạn mình thấy con số nào lớn nhất và dữ liệu nào luôn nhỏ nhất? Có thể nhóm dữ liệu nào với nhau để chỉ ra được đặc điểm chung hay không?
Bước 3: phân tích cụ thể dữ liệu – Trả lời câu hỏi – WHAT – COMPARE- DATA – (TIME)

Lưu ý: Các bạn có thể có 1 checklist về sự đa dạng của các loại so sánh gồm:
1. So sánh hơn nhất
2. So sánh hơn kém
3. So sánh ngang bằng
4. Sắp xếp thứ tự (đứng thứ nhất, đứng thứ hai, đứng thứ 3, etc)
5. So sánh cấp số nhân (x2; x3; hoặc ½; 1/3)
6. So sánh đối lập

Chúng ta sẽ cùng nhìn vào một ví dụ cụ thể để hiểu rõ thêm về cách làm nhé:
You should spend about 20 minutes on this task.
The graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 2014.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.
  

Bước 1: Xác định yếu tố về thời gian: năm 2013 và 2014 – Sử dụng quá khứ đơn
Bước 2: Overview: tỉ lệ thất nghiệp cho nữ giới năm sau giảm so với năm trước ngoại trừ ở Scotland. Vì vậy, dựa vào phần Overview này thì chúng ta cũng dễ dàng chia đoạn (1 đoạn có tỉ lệ thất nghiệp ở nữ giới giảm và 1 đoạn so sánh tỉ lệ thất nghiệp ở nữ giới tăng).
Bước 3: Phân tích dữ liệu cụ thể:
What = unemployment rate among female workforce in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
 
Thân bài 1: những người có tỉ lệ thất nghiệp ở nữ giới giảm
In 2013: 
– Unemployment rate among female workers in England – highest  among all countries in the UK – 6.8%
– Figures for Northern Ireland + Wales – similar – around 5.5%
In 2014,
– In both England + Wales, percentage of women workers who lost their job declined by about 0.3%.
– The sharpest reduction was witnessed in Northern Ireland.
 
Thân bài 2: Tỉ lệ thất nghiệp ở nữ giới tại Scotland. 
In 2013: 2nd highest – unemployment rate in Scotland – 6.1%
In 2014, the situation worsened with a higher unemployment rate of 0.6% → Overtook the highest position of England in 2013.
 
Checklist các dạng so sánh:
1. So sánh hơn nhất
2. Sắp xếp thứ tự
3. So sánh ngang bằng
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA - ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ

90% các bạn học IELTS không biết trình độ thật sự của mình ở đâu để có lộ trình học phù hợp. Với bài kiểm tra nghiêm túc NHƯ THI THẬT tại IPP, các bạn sẽ biết chính xác trình độ của mình & lên được một lộ trình học hiệu quả. Bài test được chia ra 2 phần:

- 01 bài kiểm tra Ngữ Pháp - Nghe - Viết.

- Test Speaking 1-1 với các thầy cô của IPP.