Chuyển tới nội dung

[SELF-STUDY] Lộ trình học IELTS hiệu quả mà không mệt trong mùa hè

Thời gian nghỉ hè chính là thời điểm thích hợp nhất để các bạn học sinh ôn luyện IELTS một cách dễ dàng và hiệu quả. Thông thường, trong vòng 3 tháng hè, để đạt được band 7.0+ thì các bạn học sinh cần phải xây dựng cho bản thân một lộ trình học chi tiết gồm cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Hôm nay, IPP sẽ chia sẻ với các bạn lộ trình học và ôn luyện IELTS Academic chi tiết trong vòng 3 tháng hè, tương đương 12 tuần. Lộ trình dưới đây đi từ dễ đến khó, từ bước làm quen với IELTS đến bước luyện full đề như thật. Các bạn có thể tham khảo và tự điều chỉnh lộ trình này theo trình độ và sở thích của chính mình nhé!

Một số tips để ôn IELTS 3 tháng hè theo lộ trình của IPP:

– Sắp xếp học 4 tiếng/ngày để đạt hiệu quả tốt nhất

– Tìm một partner để có thể luyện tập cũng như chia sẻ giúp đỡ nhau trong quá trình học

– Nếu được, hãy nhờ đến sự trợ giúp từ thầy cô cho kỹ năng Writing và Speaking

– Thư giãn bằng cách nghe nhạc, xem phim, đi dạo, đọc báo/truyện bên cạnh thời gian tự ôn tập ở nhà

Lộ trình học IELTS hiệu quả mà không mệt trong mùa hè

Tuần 1

Ngày 1

Làm thử 1 bài full test trong 2 tiếng 30 phút để làm quen với kỳ thi IELTS và xác định điểm của bản thân (không cần đặt quá nặng về vấn đề điểm số).

Với Writing, các bạn có thể viết bài sau đó upload bài của mình lên 1 số forum chữa bài online. Ngoài ra, hãy nhờ bạn bè/thầy cô có band điểm cao hơn mình nhờ họ chấm bài và đưa feedback nhé. Tương tự cho kỹ năng Speaking cũng vậy.

Hai website chữa bài miễn phí mà mình thấy hữu ích:

1. English Forums https://www.englishforums.com/

2. Essay Forum https://essayforum.com/

Ngày 2: Reading

Tập trung làm dạng bài Short answer questions và ôn kỹ strategies khi làm dạng bài này.

Ngày 3: Listening

– Tập trung vào Section 1, dạng bài Form filling questions

– Lưu ý về các common mistakes

Ngày 4: Speaking part 1 and writing task 2

– Học 4 topic tùy chọn của Part 1 (theo sách Speaking) và luyện thêm ở các đề ngoài.

– Ôn tập dạng bài Opinion Essay (two approaches: one-sided and balanced)

– Đầu tư thời gian cho việc lên outline và brainstorm bài viết (nếu được có thể viết full bài, còn không thì hãy dành thời gian cho việc lên ý tưởng trước)  

Ngày 5: Reading and Listening

– Ôn lại dạng bài reading đã học

– Luyện tập thêm 3-4 đề nữa

Ngày 6: Speaking part 1 and writing task 2

Tiếp tục học và ôn lại các chủ đề đã học trong Speaking

– Luyện tập viết full bài cho dạng bài Opinion (nên viết thử theo 2 cách để quen dạng).

————

Tuần 2

Ngày 1: Speaking part 1 and Writing task 2

– Xem lại cách viết dạng bài Advantages and Disadvantages + tự luyện phần brainstorm ideas (phân tích đề mẫu hoặc lấy đề trong sách

– Tiếp tục ôn tiếp các chủ đề của speaking và luyện tập thực hành

Ngày 2: Reading and Speaking part 1 

– Reading: Tập trung làm dạng bài Table Completion questions + Sentence Completions và luyện tập dạng bài

– Tiếp tục ôn tiếp các chủ điểm của speaking + thực hành

Ngày 3: Writing task 2 and Listening 

Listening: tập trung làm dạng bài Sentence Completion questions & Table Completion questions + luyện tập thực hành

– Ôn lại dạng bài Advantages and Disadvantages (Do the advantages outweigh the disadvantages?) và luyện tập cách triển khai ideas (cần lưu ý về “outweigh” và cấu trúc của bài viết)

Lộ trình học IELTS hiệu quả mà không mệt trong mùa hè

Ngày 4: Reading and Listening

Tập trung làm dạng bài Flow chart completions và luyện tập (Listening)

– Tập trung ôn luyện dạng bài Flow chart and diagram questions và kết hợp luyện tập (Reading)

Ngày 5: Writing task 2 and Speaking part 1 

– Tiếp tục ôn dạng bài Advantages and Disadvantages (Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion). Cần phân biệt 3 câu hỏi riêng biệt, lưu ý về ideas brainstorming và cấu trúc bài viết

– Luyện tập các chủ đề speaking part 1 đã học và tiếp tục ôn tập thêm

Ngày 6: Writing task 2 and Speaking part 1

– Luyện tập viết dạng bài Advantages and Disadvantages (Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion)

– Tiếp tục với speaking part 1 ôn các chủ đề khác và luyện tập

————

Tuần 3

Ngày 1: Reading and Writing task 2

– Ôn tập dạng bài Discussion Essay (Discuss both views and give your opinion) + phân tích đề mẫu + thực hành lên ideas và viết bài

– Ôn lại các dạng bài reading đã học + thực hành

Ngày 2: Speaking part 1 and Writing task 2 

Luyện tập speaking và học tiếp các chủ đề

– Luyện tập viết Opinion Essay

Ngày 3: Listening

Tập trung cho 2 dạng bài Note completion questions + Short answer questions và kết hợp thực hành

Ngày 4: Speaking part 1 and Writing task 2

– Luyện tập viết dạng bài Discussion Essay (Discuss both views and give your opinion)

– Tiếp tục ôn speaking part 1

Ngày 5: Reading

Tập trung cho dạng bài Multiple choice questions + luyện tập thực hành

Ngày 6: Speaking part 1 and Writing task 2

Luyện tập viết dạng bài Discussion Essay (Do the advantages outweigh the disadvantages)

– Ôn tập speaking part 1 + đa dạng các chủ đề đã học

————

Tuần 4

Ngày 1: Speaking part 1 and Writing task 2 

– Luyện tập viết 2 bài essay theo 2 dạng bài Opinion hoặc Discussion Essay (tùy chọn câu hỏi). Lưu ý về time-management.

– Luyện speaking theo bộ đề của quý, sách, hoặc các đề thi thật (tham khảo các topics trên diễn đàn IELTS hoặc facebook)

Ngày 2: Speaking part 1 and Writing task 2

– Luyện tập viết 2 bài essay theo 2 dạng bài Opinion hoặc Discussion Essay (tùy chọn câu hỏi)

– Luyện speaking theo bộ đề của quý, sách, hoặc các đề thi thật (tham khảo các topics trên diễn đàn IELTS uy tín)

Ngày 3: Reading and Listening

Tập trung cho dạng bài Summary completion questions (both Reading and Listening) + luyện tập thực hành

Ngày 4: Speaking part 1 and Writing task 2

– Luyện tập viết 2 bài essay theo 2 dạng bài Opinion hoặc Discussion Essay (tùy chọn câu hỏi)

– Luyện speaking theo bộ đề của quý, sách, hoặc các đề thi thật (tham khảo các topics trên diễn đàn IELTS uy tín)

Ngày 5: Reading and Listening

– Làm full Listening Section 1 + 2 theo sách.
– Tiếp tục luyện Reading theo các dạng bài đã học

Ngày 6: Speaking part 1 and Speaking part 2

Tập trung ôn tập chủ đề People, học từ vựng để luyện tập set câu hỏi Part 1 và luyện tập 2 bài của speaking part 2 với topic card có chủ đề tương ứng.

————

Tuần 5

Ngày 1: Reading and Listening  

– Tập trung làm dạng bài Multiple choice questions (Listening) và kết hợp thực hành

– Ôn lại các dạng Listening và Reading đã học

– Tập trung làm dạng bài Multiple choice questions (Reading) + kết hợp luyện đề

Ngày 2: Speaking part 1 and 2 + Listening  

– Luyện tập làm full Section 1, 2 của Listening

– Tập trung ôn tập chủ đề Book/Music/Items, học từ vựng để luyện tập set câu hỏi Part 1 và luyện tập 3 bài của speaking part 2 với topic card có chủ đề tương ứng.

Ngày 3: Reading and Listening

– Luyện tập ôn Section 3 của Listening

– Tập trung làm dạng bài TRUE/FALSE/NOT GIVEN (Reading) + luyện tập 

Ngày 4: Speaking part 1, 2 and writing task 2

Ôn lại dạng bài Problem & Solution luyện tập cách triển khai ideas, và học ngôn ngữ diễn đạt Problem và Solution.

– Tập trung ôn tập chủ đề Hobbies/Leisure Activities/Sport, học từ vựng để luyện tập set câu hỏi Part 1 và luyện tập 3 bài của speaking part 2 với topic card có chủ đề tương ứng.

Lộ trình học IELTS hiệu quả mà không mệt trong mùa hè

Ngày 5: Reading and Listening

– Tiếp tục ôn tập dạng bài TRUE/FALSE/NOT GIVEN (Reading)

– Tập trung luyện dạng bài Matching questions (Listening)

Ngày 6: Speaking part 1, 2 and writing task 2

Tiếp tục ôn tập dạng bài Problem & Solution + thực hành viết bài

– Ôn tập các chủ đề đã học và luyện tập

————

Tuần 6

Ngày 1: Writing task 1 and Speaking part 2

Tập trung ôn dạng bài Graphs with a trend and future trend (Line), học ngôn ngữ miêu tả xu hướng và cách nhóm thông tin khi viết bài

– Ôn các set topic cards của chủ đề Place + học từ vựng theo chủ đề

Ngày 2: Reading and Listening

– Luyện tập Làm Reading Passage 1 (Reading)

– Luyện tập làm full Listening Section 1,2,3,

Ngày 3: Writing task 1 and Listening  

Tiếp tục ôn tập và luyện viết dạng bài Graphs with a trend and future trend (Line)

Tiếp tục ôn dạng bài Multiple choice questions + luyện tập

Ngày 4: Speaking part 1,2 and Reading

– Tập trung làm dạng bài YES/NO/NOT GIVEN + luyện tập

– Ôn lại các chủ đề đã học và tiếp tục luyện tập (theo bộ đề quý hoặc theo các chủ đề thi thật)

Ngày 5: Writing task 1 and Writing task 2  

Ôn tập và luyện viết dạng bài Cause & Solution (học ngôn ngữ miêu tả Cause)

Tiếp tục ôn tập và luyện viết dạng bài Graphs with a trend and future trend (Line)

Ngày 6: Reading and Listening

– Tiếp tục ôn tập và luyện dạng bài YES/NO/NOT GIVEN

– Làm full Listening Section 1, 2, 3

————

Tuần 7

Ngày 1: Writing task 1 and Writing task 2  

Luyện viết dạng bài Cause & Solution

– Ôn tập dạng bài Comparative Charts (Pie), học ngôn ngữ so sánh, cách miêu tả phần tram và tập trung cách nhóm thông tin

Ngày 2: Speaking part 1 and Speaking part 2  

Ôn tập các set câu hỏi liên quan đến chủ đề Event/Special Occasion (của cả Part 1 với Part 2) và luyện tập 

Ngày 3: Reading and Listening

– Tập trung làm Section 4 của Listening

– Tập trung làm 2 dạng bài TRUE/FALSE/NOT GIVEN and YES/NO/NOT GIVEN (Reading) + luyện tập

Ngày 4: Writing task 1 and Speaking part 1, 2

Ôn tập dạng bài Comparative Charts (Table), tiếp tục ôn lại ngôn ngữ so sánh và cách nhóm thông tin/chia đoạn body paragraphs

– Luyện tập set câu hỏi theo chủ đề Travel and Culture và các topic liên quan

Ngày 5: Writing task 1 and Listening  

Ôn tập dạng bài Comparative Charts (Bar), tập trung về so sánh chéo các thông tin với nhau và cách chia đoạn body paragraphs, vẫn tiếp tục ôn lại ngôn ngữ so sánh

– Tập trung ôn luyện tiếp Section 4

Ngày 6: Speaking part 2 and Writing task 1 and 2

– Luyện tập dạng bài Comparative Charts (Mixed), cần lưu ý cách chia body paragraphs và ngôn ngữ cho từng dạng khi kết hợp với nhau. Có thể viết bài nhưng cần kiểm soát thời gian (15-20 phút)

– Luyện tập viết dạng bài Problem/Cause & Solution (chọn đề trong sách và viết bài trong 40 phút)

– Tiếp tục ôn lại và luyện tập speaking theo các chủ đề đã học

————

Tuần 8

Ngày 1: Reading and Listening  

Tập trung làm dạng bài Matching headings/sentence endings

– Làm full Section 3, 4 của Listening

Ngày 2: Speaking part 3

Ôn tập các dạng câu hỏi của speaking part 3 và cách trả lời của từng dạng câu hỏi

Ngày 3: Writing task 1 and task 2  

– Tập trung luyện tập dạng bài Process

– Luyện tập phân tích đề mẫu của dạng Two-parts questions, lưu ý về cách triển khai ideas trong dạng bài này

Ngày 4: Reading and Listening

– Luyện tập làm Reading passage 1 + 2

– Làm full Section 3, 4 theo sách

Ngày 5: Speaking part 1, 2 and Writing task 2  

– Ôn tập dạng bài Two-parts questions + viết bài

– Ôn tập các set câu hỏi theo chủ đề Health and Food

Ngày 6: Reading and Listening

Luyện tập Reading passage 3

– Quay trở lại luyện Section 1 +2  

————

Tuần 9

Ngày 1: Reading and Listening  

– Luyện tập Reading Passage 3

– Ôn tập Listening Section 1,2, 3

Ngày 2: Speaking part 1, 2, 3  

Luyện tập full đề theo sách

Ngày 3: Writing task 1 and task 2

– Ôn tập dạng bài Maps + học ngôn ngữ miêu tả sự thay đổi + cách chia thông tin trong đoạn body paragraphs.

– Luyện tập viết dạng bài Opinion Essay

Ngày 4: Reading and Listening

– Làm Reading Passage 2+3

– Ôn tập Listening Section 3, 4

Ngày 5: Speaking part 1, 2, 3  

Luyện tập full đề theo sách

Ngày 6: Writing task 1 and task 2

Viết full đề Writing theo sách

————

Tuần 10

Ngày 1: Writing task 1 and 2  

Luyện tập viết full đề theo sách

Ngày 2: Reading, Listening and Speaking  

– Tập trung luyện Reading Passage 1

– Tập trung luyện Listening Section 1,2

– Luyện tập full đề Speaking Test part 1,2, 3

Ngày 3: Writing task 1 and 2  

Luyện tập viết full đề theo sách

Ngày 4: Reading, Listening and Speaking 

– Quay trở lại ôn Reading Passage 2

– Luyện tập Listening Section 3

Ngày 5: Writing task 1 and 2  

Luyện tập viết full đề theo sách

Ngày 6: Reading, Listening and Speaking 

Ôn tập Reading Passage 3

– Luyện tập Listening Section 4

– Thực hành speaking theo đề trong sách hoặc theo quý

————

Tuần 11

Ngày 1: Full test Listening

Ngày 2: Reading, Listening and Speaking 

– Tập trung luyện Reading Passage 1

– Tập trung luyện Listening Section 1,2

– Luyện tập full đề Speaking Test part 1,2, 3

Ngày 3: Full test Writing  

Ngày 4: Reading, Listening and Speaking 

Ôn tập Reading Passage 2

– Luyện tập Listening Section 3

– Thực hành speaking theo đề trong sách hoặc theo quý

Ngày 5: Full test Reading

Ngày 6: Reading, Listening and Speaking 

Ôn tập Reading Passage 3

– Luyện tập Listening Section 4

– Thực hành speaking theo đề trong sách hoặc theo quý

————

Tuần 12

Ngày 1: Full test (4 skills)

Ngày 2: Full test (Reading and Listening)

Ngày 3: Full test (4 skills)

Ngày 4: Full test (Writing task 1 and 2)  

Ngày 5: Full test  (4 skills)

Ngày 6: Full test (Speaking)  

————

Trong quá trình học có thể các bạn sẽ cảm thấy mệt và nản chí. Tuy nhiên, hãy cố gắng vượt qua giai đoạn đó nhé. Hãy vừa học vừa thư giãn, tìm cảm hứng dối với việc học IELTS và quan trọng là không nên tạo quá nhiều áp lực lên bản thân mình.

Chúc các bạn thành công!

 

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Danh mục

Học viên điểm cao

Thạc sĩ Tú Phạm

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall (Speaking 9.0)
 • Thạc sĩ Thương mại quốc tế & Quản trị tại Anh Quốc
 • Nhà sáng lập IPP IELTS, hướng dẫn hơn 450 bạn đạt điểm thi đầu ra 7.0+, trong đó có hơn 100 bạn đạt 8.0-8.5
 • Đồng sáng lập PREP.VN – Nền tảng học luyện thi Tiếng Anh Online – 8 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS 2013 – 2021
 • Cố vấn học thuật trong các chương trình của Hội Đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chính Minh (2015-2019)
 • Tác giả cuốn sách “38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+”
 • Tác giả cuốn sách “60 Bài mẫu IELTS Speaking band 8.0″
 • Diễn giả tại nhiều sự kiện về IELTS

Với 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy IELTS, thầy Tú đã ghi dấu ấn với học viên bằng lối tiếp cận kiến thức mới lạ, độc đáo. Thầy đã truyền cảm hứng, vun đắp niềm yêu thích học Tiếng Anh thông qua hoạt động tương tác; từ đó giúp các bạn học viên hình thành và phát triển tư duy ngôn ngữ. Đến với mỗi buổi học, thầy Tú luôn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi để học viên dễ dàng thích nghi và tiếp thu kiến thức mới.

Ms Trần Anh Thư

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall
 • 6 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân Sư phạm ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh)
 • Victoria University, Melbourne, Australia
 • Tham gia biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Anh của NXB Đại học Sư Phạm và National Geographic Learning

“Tận tình, tỉ mỉ, chân thành” là những từ học viên miêu tả về phong cách giảng dạy của cô Anh Thư. Cô áp dụng phương pháp tiếp cận rất cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức và tự tin sau mỗi buổi học. Bên cạnh khối thành tích khủng, cô Anh Thư luôn khiến học viên yêu quý bởi tính cách gần gũi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.