MỚI NHẤT

VIDEO

TỰ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TRONG 5 PHÚT ĐỂ KHÔNG LẠC LỐI IELTS – IELTS LÀ CHUYỆN NHỎ

Vẫn với tinh thần “học đúng, thi đủ” – “Do it once, do it right” của IPP, thầy Tú Phạm sẽ hướng dẫn các bạn tự kiểm tra điểm mạnh/yếu của mình trong 5 phút để không lạc lối với IELTS.