Tuyển dụng

[FULL TIME] MARKETING EXECUTIVE * Thời lượng: 44 hrs / tuần. * Công việc chính: tư vấn, liên lạc và theo sát tình hình học viên mới, học viên tiềm...

Hà Nội|

01:38 | 07/12/2018

Thông tin liên lạc

Tên người liên hệ HR@IPP

Email liên hệ hr@ippeducation.vn

Địa chỉ liên hệ Tháp T1 - Times Tower- 35 Lê Văn Lương.

Thong ke