Chuyển tới nội dung

[EXTENSIVE READING] WHAT IS EARTH DAY, AND WHAT IS IT MEANT TO ACCOMPLISH?

Đọc báo là một trong những cách tốt nhất để củng cố kỹ năng Reading. Hãy cùng đến với bài báo “What is Earth Day, and what is it meant to accomplish?” song ngữ Anh-Việt do team Học Thuật IPP dịch dưới đây để cải thiện Reading skills nhé!  

 

Forty-seven years ago, on 22 April 1970, millions of people took to the streets to protest the negative impacts of 150 years of industrial development. In the US and around the world, smog was becoming deadly and evidence was growing that pollution led to developmental delays in children. Biodiversity was in decline as a result of the heavy use of pesticides and other pollutants.

 

47 năm trước, vào ngày 22/04/1970, hang triệu người đã đổ ra đường phố để biểu tình về tác hại của 150 năm công nghiệp hoá. Ở Mỹ và quanh thế giới, khí thải đang trở nên đọc hại hơn và nhiều nghiên cứu cho thấy ô nhiễm đã làm cản trở quá trình phát triển bình thường của trẻ em. Đa dạng sinh học đang suy giảm do việc lạm dụng thuốc trừ sâu và nhiều chất gây ô nhiễm khác.

 

The global ecological awareness was growing, and the US Congress and President Nixon responded quickly. In July of the same year, they created the Environmental Protection Agency, and robust environmental laws such as the Clear Water Act and the Endangered Species Act, among many.

 

Nhận thức toàn cầu về môi trường đang lên dần, và Quốc hội Mỹ cùng tổng thống Nixon đã có câu trả lời nhanh chóng. Vào tháng 7 cùng năm, họ thành lập cơ quan bảo vệ môi trường và những luật môi trường mạnh tay như Luật Nước Sạch hay Luật SInh Vật Nguy Cấp.

 

Earth Day is now a global event each year, and we believe that more than 1 billion people in 192 countries now take part in what is the largest civic-focused day of action in the world. It is a day of political action and civic participation. People march, sign petitions, meet with their elected officials, plant trees, clean up their towns and roads. Corporations and governments use it to make pledges and announce sustainability measures. Faith leaders, including Pope Francis, connect Earth Day with protecting God’s greatest creations, humans, biodiversity and the planet that we all live on.

 

Ngày Trái Đất giờ đây là một sự kiện toàn cầu hằng năm, và hơn 1 tỉ người ở 192 quốc gia trên thế giới đã tham gia vào sự kiện lớn nhất có hành động mang tính nhân văn như thế này. Đó là ngày của hành động từ chính trị và sự tham gia của công dân. Mọi người đổ ra đường, kí những kiến nghị, gặp gỡ các nhà chính trị gia, trồng cây, dọn phố. Các công ty và chính phủ tận dụng ngày Trái Đất để tuyên bố những cam kết và chính sách phát triển bền vững. Các lãnh đạo tôn giáo, bao gồm cả Giáo hoàng Francis, so sánh ngày Trái Đất như bảo vệ linh vật linh thiêng nhất, bảo vệ con người, đa dạng sinh học và hành tinh chúng ta đang sinh sống.

 

 

In the lead up to Earth Day’s 50th anniversary in 2020, Earth Day Network launched a campaign to bring climate and environmental literacy to the world. Climate literacy is now recognized universally as the engine for driving individual behavioral change, building consumer support for a green economy, creating green technologies and jobs, and promoting policy reforms at all levels of government.

 

Trong quá trình chuẩn bị ngày Trái Đất lần thứ 50 vào năm 2020, mạng lưới ngày Trái Đất đã bắt đầu một chiến dịch để mang sự hiểu biết về khí hậu và môi trường đến toàn thế giới. Nhận thức về khí hậu bây giờ đã được công nhận rộng rãi là phương tiện để thay đổi hành vi ứng xử, xây dựng sự tin tưởng cho một nền kinh tế xanh, sáng tạo công nghệ xanh, công việc xanh và tăng cường đổi mới chính sách ở mọi tầng lớp bộ máy nhà nước.

 

Recognizing the importance of an educated global population, the authors of the Paris Climate Agreement put climate education at its heart, calling on national governments to cooperate in taking measures to enhance climate education, training and access to information.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc công dân toàn cầu có đầy đủ nhận thức về môi trường, những người sáng lập ra hiệp định biến đối khí hậu Paris đã đặt giáo dục khí hậu vào trung tâm của hiệp định, kêu gọi chính phủ các nước hợp tác trong việc tăng cường giáo dục khí hậu, đào tạo và khả năng tiếp cận thông thông tin về giáo dục khí hậu.

 

Environmental education has evolved since 1970, and new models are gaining traction. Once focused solely on teaching the science of the natural world, environmental education has since embraced the concepts of sustainable development, promoting the economic values associated with the transition to the green economy – including jobs and opportunities for entrepreneurship.

 

Giáo dục môi trường đã bắt đầu phát triển lên một tầm cao mới từ năm 1970, và những mô hình giáo dục mới đang trở nên ngày càng phổ biến hơn. Trong khi trước đây chỉ tập trung vào giảng dạy lí thuyết khoa học tự nhiên, giáo dục môi trường giờ đã bao gồm cả những khái niệm về phát triển bền vững, tăng cường phát triển kinh tế xanh – bao gồm cả những cơ hội nghề nghiệp mới cho môi trường khởi nghiệp.

 

More and more countries around the world, including Italy, Morocco, and Nicaragua, are now passing laws that will create a new generation of skilled green energy jobs in a way that we have never seen before.

 

Nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Ý, Morocco và Nicaragua hiện tại đang thông qua những bộ luật mà hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng công việc xanh đòi hỏi kĩ năng mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ.

 

At the same time, climate and environmental education face an increasingly uphill battle in the US. Unlike many countries, the US allows individual states to control their own curricula. The result is 50 separate climate and environmental literacy plans, some of which avoid teaching about climate change at all.

 

Cùng lúc đó, việc giáo dục khí hậu và môi trường tại Mỹ gặp rất nhiều chông gai. Không giống như nhiều nước khác, nước Mỹ cho phép các bang tự kiểm soát chương trình học của mình. Kết quả là chúng ta có 50 kế hoạch giáo dục về môi trường khác nhau, một số kế hoạch thậm chí còn không đề cập đến biến đổi khí hậu.

 

Given the uneven landscape of political support for protecting our planet, Earth Day remains a critical point in time. Not a day of remembrance but a day of action. Forty-seven years after the first Earth Day, the jury is still out on whether we will take the actions that are necessary to save ourselves. Education and action are the two most valuable steps we can take to protect our planet. Earth Day is the day to start.

 

Với tình hình không thống nhất về sự đồng lòng trong chính trị cho việc bảo vệ hành tinh này, ngày Trái Đất vẫn sẽ luôn là một thời điểm trọng yếu của chúng ta. Đây không phải là ngày để tưởng niệm mà là ngày để hành động. 47 năm sau ngày Trái Đất đầu tiên, chúng ta vẫn chưa chắc chắn được liệu chúng ta có những hành động cần thiết để tự cứu lấy chính mình hay không. Giáo dục và hành động vẫn sẽ là hai chìa khoá chính để giúp chúng ta bảo vệ hành tinh này và ngày Trái Đất chính là ngày bắt đầu những điều đó.

Nguồn: CNN

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Danh mục

Học viên điểm cao

Thạc sĩ Tú Phạm

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall (Speaking 9.0)
 • Thạc sĩ Thương mại quốc tế & Quản trị tại Anh Quốc
 • Nhà sáng lập IPP IELTS, hướng dẫn hơn 450 bạn đạt điểm thi đầu ra 7.0+, trong đó có hơn 100 bạn đạt 8.0-8.5
 • Đồng sáng lập PREP.VN – Nền tảng học luyện thi Tiếng Anh Online – 8 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS 2013 – 2021
 • Cố vấn học thuật trong các chương trình của Hội Đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chính Minh (2015-2019)
 • Tác giả cuốn sách “38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+”
 • Tác giả cuốn sách “60 Bài mẫu IELTS Speaking band 8.0″
 • Diễn giả tại nhiều sự kiện về IELTS

Với 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy IELTS, thầy Tú đã ghi dấu ấn với học viên bằng lối tiếp cận kiến thức mới lạ, độc đáo. Thầy đã truyền cảm hứng, vun đắp niềm yêu thích học Tiếng Anh thông qua hoạt động tương tác; từ đó giúp các bạn học viên hình thành và phát triển tư duy ngôn ngữ. Đến với mỗi buổi học, thầy Tú luôn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi để học viên dễ dàng thích nghi và tiếp thu kiến thức mới.

Ms Trần Anh Thư

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall
 • 6 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân Sư phạm ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh)
 • Victoria University, Melbourne, Australia
 • Tham gia biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Anh của NXB Đại học Sư Phạm và National Geographic Learning

“Tận tình, tỉ mỉ, chân thành” là những từ học viên miêu tả về phong cách giảng dạy của cô Anh Thư. Cô áp dụng phương pháp tiếp cận rất cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức và tự tin sau mỗi buổi học. Bên cạnh khối thành tích khủng, cô Anh Thư luôn khiến học viên yêu quý bởi tính cách gần gũi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.