Chuyển tới nội dung

TOP 150 LINKING WORDS FOR IELTS

1. Stating Your Opinion:

In my opinion,

According to me,

In my view,

To me,

From my point of view,

I think

It seems to me that

I believe

From my perspective

To my way of thinking

It appears that

I suppose

I realize

I understand

I imagine

I feel

2. Giving Examples:

For example,

For instance,

such as

In other words,

as

like

that is

namely

To illustrate

To paraphrase

3. Comparing:

Similar to

As…as

in common

also

Either…or

In the same way,

Neither…nor

At the same time

Just as

resemble

4. Contrasting:

However,

But

On the contrary,

On the other hand,

Differ from

Nevertheless

Although

Though

Otherwise

Instead

Alternatively,

Even though

5. Generalizing:

Generally,

Generally speaking,

Overall,

On the whole,

In general,

By and large,

It seems to me that

I believe

All in all,

Basically,

Essentially,

As a rule,

All things considered

For the most part

6. Expressing Certainty:

Certainly,

Undoubtedly,

Doubtless,

No doubt,

Definitely,

Of course,

7. Expressing Partial Agreement:

More or less,

To some extent,

Up to a point,

Almost,

In a way,

So to speak,

8. Showing causes:

Due to

Because

Because of

Owing to

9. Showing effects:

Therefore,

As a result,

Consequently,

For this reason,

Thus,

So,

Thereby

Eventually,

Hence,

The reason why

10.  Marking time:

First,

Last

Second,

Lastly,

Third,

Then,

Firstly,

First of all,

Secondly,

Before

Thirdly,

After

During

While

To begin with

At the same time

Simultaneously

After this / that

Since

Meanwhile

Afterwards

Following this

When

As soon as

11.  Adding Information:

Furthermore

In addition

Also

And

Moreover

Similarly

Likewise

As well as

Besides

Too

Even

What’s more

12.  Expressing condition:

If

Whether

In case

Unless

Provided that

So that

13.  Concluding:

To summarize

In conclusion

Lastly,

Finally,

To conclude with,

In short,

Với list Linking Words này, IPP IELTS hy vọng rằng các bạn sẽ dễ dàng tăng band điểm cho kì IELTS sắp tới.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Danh mục

Học viên điểm cao

Thạc sĩ Tú Phạm

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall (Speaking 9.0)
 • Thạc sĩ Thương mại quốc tế & Quản trị tại Anh Quốc
 • Nhà sáng lập IPP IELTS, hướng dẫn hơn 450 bạn đạt điểm thi đầu ra 7.0+, trong đó có hơn 100 bạn đạt 8.0-8.5
 • Đồng sáng lập PREP.VN – Nền tảng học luyện thi Tiếng Anh Online – 8 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS 2013 – 2021
 • Cố vấn học thuật trong các chương trình của Hội Đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chính Minh (2015-2019)
 • Tác giả cuốn sách “38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+”
 • Tác giả cuốn sách “60 Bài mẫu IELTS Speaking band 8.0″
 • Diễn giả tại nhiều sự kiện về IELTS

Với 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy IELTS, thầy Tú đã ghi dấu ấn với học viên bằng lối tiếp cận kiến thức mới lạ, độc đáo. Thầy đã truyền cảm hứng, vun đắp niềm yêu thích học Tiếng Anh thông qua hoạt động tương tác; từ đó giúp các bạn học viên hình thành và phát triển tư duy ngôn ngữ. Đến với mỗi buổi học, thầy Tú luôn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi để học viên dễ dàng thích nghi và tiếp thu kiến thức mới.

Ms Trần Anh Thư

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall
 • 6 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân Sư phạm ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh)
 • Victoria University, Melbourne, Australia
 • Tham gia biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Anh của NXB Đại học Sư Phạm và National Geographic Learning

“Tận tình, tỉ mỉ, chân thành” là những từ học viên miêu tả về phong cách giảng dạy của cô Anh Thư. Cô áp dụng phương pháp tiếp cận rất cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức và tự tin sau mỗi buổi học. Bên cạnh khối thành tích khủng, cô Anh Thư luôn khiến học viên yêu quý bởi tính cách gần gũi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.